Back to Top sheetmusic
X:1
T:Green Mountain
R:reel
M:C|
K:D
B|AF (3FEF AFEF|DF (3FEF ABde|f2df efdB|Adfd edBd|
AF (3FEF AFEF|DF (3FEF ABde|f2df efdB|AFEF D3:|
e|fa (3afa bfaf|defd e2 de|f2df efdB|Adfd edBd|
fa (3afa bfaf|defd e2 de|f2df efdB|AFEF D3:|