sheetmusic
X:1
T:An Buachaill Caol Dubh
R:Slow Air
M:3/4
L:1/8
K:G
G/A/ Bc|d>g f>d cA|[M:4/4] B>A G2-G D GA| [M:3/4] Bd cA A [M:4/4] GF G2 GA Bc| [M: 3/4] dg f>d cA| [M:4/4] B>A G2-G D GA|
[M:3/4] Bd cA A ag f [M:4/4] a2-a g ga gd| [M:3/4] gg fd cA| [M:4/4] B>A G2-G D GA|
[M:3/4] Bd cA AG|1 [M:4/4] GF G2:|2 [M:4/4] GF G2-G G/A/ Bc||