Push for PORTER

R
izquierdaBruach Na Carraige Báinederecha
YouTube

Is thiar cois abhann gan bhréag gan dabht,
Tá an ainnir chiúin tais mhánla,
Is gur gile ar a com í ná an eala ar an dtonn,
Ó bhaitheas go bonn a bróige.
Is í an stáidbhean í a chráigh mo chroí,
Is d'fhág sí i m'intinn brónach,
Is leigheas le fáil níl agam go brách,
Ó dhiúltaigh mo ghrá geal domsa.

Ó b'fhearr liom féin ná Éire mhór,
Ná saibhreas Rí na Spáinne,
Go mbeinnse 'gus tusa i lúb na finne,
I gcoillte i bhfad ónár gcairde.
Ó mise 'gus tusa bheith pósta, a ghrá,
Le haontoil athar is máthar,
A mhaighdean óig is milse póg,
Is tú grian na Carraige Báine.

Is a stuaire an chinn cailce, más dual dom go mbeir agam,
Beidh cóir ort a thaitneodh led' chairde,
Idir shíoda 'gus hata ó bhonn go baitheas,
Is gach ní insa chathair dá áilleacht.
Beidh do bhólacht á gcasadh gach neoin chun baile,
Is ceol binn ag beacha ar do bhánta,
Beidh ór ar do ghlacaibh is cóiste id' tharraingt,
Go bruach na Carraige Báine.Song